top of page

Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej linii osłon okiennych

Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej linii osłon okiennych

PROJEKTY UNIJNE HANAROL

Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej linii osłon okiennych

Poziomy podstawowy kolorowy.jpg

Przedsiębiorstwo HANAROL Sp. z o.o. realizuje projekt pt. "Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej linii osłon okiennych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III "Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości" Działania 3.3 "Innowacje w MŚP".

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku osłon okiennych poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Projekt obejmuje zakup nowoczesnego urządzenia, które będzie wykorzystywane
w procesie produkcyjnym elementów składowych produktów osłonowych. Inwestycja umożliwi zaoferowanie na rynku nowoczesnych produktów o wysokiej jakości i niepowtarzalnych cechach użytkowych.

Całkowita wartość projektu: 819.011,38 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 468 000 zł

Okres realizacji projektu: 01/04/2023 - 31/12/2023

POZOSTAŁE PROJEKTY UE

Sprawdź pozostałe projekty, które realizowaliśmy.

O nas

 

biuro@hanarol.pl

25 740 20 40

bottom of page